• Programme: Erasmus+ / Key Action: Cooperation for innovation and the exchange of good practicesAction Type: Strategic Partnerships for Youth

  • Project Reference: 2019-3-SK02-KA205-002306

Project RecyCOOL! Let’s Stitch Up The Imperfections (2019)

Project RecyCOOL! Zašime nedostatky (2019)

Project RecyCOOL! Let’s Stitch Up The Imperfections is an Erasmus+ project devoted to current fashion industry and its impact on environment and social areas. The project creates an online educational platform and its outputs are educational methodologies and curriculums on these topics, created by experts in Slovakia, Czech Republic and UK. The information guarantor is upcycling expert Orsola de Castro, co-founder of Fashion Revolution. In the project are participating country coordinators for Slovakia Martina Marekova Kuipers and for Czech Republic Zuzana Rysava, as well as Katarina Peterova (pedagogic expert), Simona Necasova (event manager and first FR country coordinator for Slovakia), Veronika Mihalikova (fashion designer), Leisan Mukhametzianova (stylist) and Svetlana Kuliskova (educator).

Outputs of the project are tested on platform Young & Eco https://www.youngandeco.com/, which is a project founded by Henrieta Zezulova and Michaela Sucha.

Young & Eco program has three levels:

Project RecyCOOL! Zašime nedostatky je Erasmus+ program vytvárajúci edukačnú online platformu zaoberajúcu sa súčasným módnym priemyslom a jeho dopadmi na životné prostredie a sociálnu sféru. Výstupmi sú metodológie a kurikulá na vzdelávanie v tejto téme, ktoré sa tvoria odborným tímom na Slovensku, v Čechách a Veľkej Británii. Informačným garantorom projektu je samotná Orsola de Castro, zakladateľka Fashion Revolution, svetová kapacita na upcykláciu. Na projekte sa podieľajú koordinátorky Fashion Revolution pre Slovensko a Čechy, Martina Mareková Kuipers a Zuzana Ryšavá, ako aj Katarína Peterová (pedagogický expert), Simona Nečasová (event manager a prvá FR koordinátorka pre Slovensko), Veronika Miháliková (módna dizajnérka), Leisan Mukhametzianova (stylistka) a Svetlana Kulíšková (edukátor).

Výstupy projektu sú testované na platforme Young & Eco https://www.youngandeco.com/, čo je projekt založený študentkami Michaelou Suchou a Henrietou Zezuľovou.

Young & Eco program zahŕňa tri stupne:

This image has an empty alt attribute; its file name is Snimka-obrazovky-2022-01-03-o-18.27.20-1-1024x907.jpg

Education / Vzdelávanie

Presentations and workshops

 

Prednášky a workshopy

 

This image has an empty alt attribute; its file name is Snimka-obrazovky-2022-01-03-o-18.27.44-1024x869.jpg

Mentoring / Mentorovanie

Creating own clothing from a secondhand materials

Vytvorenie si vlastného oblečenia zo second-hand materiálov

Event / Podujatie

Presentation of models on zero-waste event

Odprezentovanie modelov cez zero-waste event


Based on Young & Eco pilot in school year 2018/2019, we realised that we need to create and provide methodologies and manuals to allow other educators replicate and repeat this successful program. At the moment we are working on them and at the same time methodologies will be tested on Young & Eco platform.

So what is that all about?

We are organising educational days at secondary schools – around 4 lessons including presentation, screening and workshops. Students are introduced to new terminology such as sustainable fashion, slow and fast fashion, they are presented with opinions of local designers on current fashion scene, they get closer to the life behind the value chain and people in it through non-formal activities. 

If they are interested, they can continue in second part of the program and sign up for an upcycling mentoring, provided by three local designers. In this part participants make their own clothing from second hand materials. Designers help them to achieve the dream outfit and lead them on their way while creating.

In the third part students can organise a zero-waste event to present their work. In the pilot year students in program organised a fashion show, but this can as well be a gallery exhibition or so.

This year are schools in Bratislava and Brno involved.

Na základe tohto pilotného Young & Eco programu v školskom roku 2018/2019 sme si uvedomili potrebu metodík a manuálov, ktoré by umožnili tento program reprodukovať a opakovať i ostatnými edukátormi, a tak sme ich začali vytvárať. Tento rok pracujeme na ich tvorbe a zároveň ich cez platformu Young & Eco otestujeme.
O čo ide?

Na školách organizujeme edukačné dni – približne 4 vyučovacie hodiny zahŕňajúce prednášku, premietanie a workshopy. Študenti sa tak zoznamujú s pojmami ako udržateľná móda, fast a slow fashion, predstavia sa im cez video názory popredných slovenských dizajnérov na súčasnú módnu scénu, cez aktivity neformálneho vzdelávania sa im priblíži život ľudí v textilnej výrobe.

Ak táto téma študentov zaujme, majú možnosť sa zapojiť do druhej fázy projektu, nahlásiť sa a pod mentoringom troch slovenských odborníčok na upcykláciu a módu môžu skúsiť vytvoriť vlastné oblečenie zo second-hand materiálov. Ide o sériu konzultácií, na ktorých im dizajnérky poradia a pomôžu dopracovať sa k vysnívanému modelu.

Ak chcú pokračovať ďalej, študenti si môžu zorganizovať vlastný zero-waste event, kde si tieto modely predvedú. V pilotnom roku sme organizovali módnu prehliadku, no môže ísť i o prezentáciu formou výstavy a podobne.

Tento rok zapájame školy v Bratislave a v Brne.

https://www.youtube.com/watch?v=vXhKhc5j4nk
 
 

Educational video about fashion industry in Slovakia made by students in pilot year.


Intelectual outputs of the project RecyCOOL! Let’s Stitch Up The Imperfections are manuals providing information on how to organise similar activities dedicated to educators and young people.

  • Online Course
  • Curriculum: Sustainable Fashion Education
  • Mentoring: Create Your Own Clothing
  • Zero-Waste Event Management

whoThese will be available at the project end as an open-source materials in Slovak, Czech and English.

Intelektuálnymi výstupmi projektu RecyCOOL! Zašime nedostatky sú manuály umožňujúce zorganizovanie podobných aktivít, určené pre edukátorov a mladých ľudí.

  • Online kurz
  • Kurikulum: Edukovanie o udržateľnej móde
  • Mentorovanie mladých: Vytvorenie si vlastného oblečenia
  • Manuál na organizovanie zero-waste podujatia

Tieto budú dostupné na konci projektu ako open source materiály v slovenčine, češtine a angličtine.

Project’s pilot year 2018/2019

Project’s first year 2020/2021


Ako sa môžu zapojiť samotní študenti?

Neváhajte nás kontaktovať na hello@nitka.sk alebo na 0904544152


Zapojte sa ako účastníci programu

Ak by ste sa radi zapojili do samotného projektu ako jeho účastníci, teda prešli si celým programom od vzdelávania až po prezentáciu vlastnej tvorby, kontaktujte nás a môžeme program absolvovať i na vašej škole.

Zapojte sa ako realizátori programu

Ak by ste sa radi dobrovoľne zapojili do organizácie programu na vašej škole, poprípade i na iných školách a podieľali sa na manažmente a realizácii programu, radi vás uvítame v realizačnom tíme.

With the support of the Erasmus+ programme of the European Union.